งานของมวลมนุษยชาติที่ AI ไม่มีวันทดแทนได้ 100%

   ในปัจจุบันเมื่อเข้าสู่ยุคทองของเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่ …