เรื่องสั้น เรื่อง เราไม่อยากเป็น(แค่)เพื่อนกับเธอแล้ว

   “ไอ้ปอมาถ่ายรูปกันเร็วๆ มานี่ๆ”    โจมเรียกเราไปถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกในวันสุดท้ายของการเป็นเด็กม …