ของขวัญ

  ‘น้องแทนโฟโต้ ร้านถ่ายรูป อัดรูป ถ่ายเอกสาร’   ผมไม่แน่ใจนักว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว แต่การที่มีช …