จุดเริ่มต้นความอร่อย ของขึ้นชื่อจังหวัดอยุธยา โรตีสายไหมอาบีดีน ประนอม แสงอรุณ

  บนถนนหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรียงรายไปด้วยร้านโรตีสายไหมจำนวนมาก แต่ถ้าหากจะพูดถึงต้นตำรับขอ …