7 ข้อกฎหมายควรรู้ สร้างบ้านอย่างไรไม่ให้ผิด

   เคยรู้ไหมว่าการสร้างบ้านหรืออาคารก็มีกฎหมายกำหนด นั่นก็คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และไ …