เก้า วรเกียรติ นิ่มมาก เจ้าของเพจ ตายายสอนหลาน กับมุมมองเรื่องครอบครัว

   ในปัจจุบันมีเพจเกิดขึ้นมาเยอะมาก การจะสร้างคอนเทนต์ให้แปลกใหม่ น่าสนใจ และทำให้เป็นที่รู้จักของผู …