Dead by… หลบให้ได้ หนีให้พ้น

   นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน…    นั่นเป็นเสียงภายในใจของเด็กหนุ่มที่เมื่อสักครู่ยังนั่งอยู่ในห้อง …