แม่พิมพ์แห่งชาติรุ่นใหม่ ที่ให้มากกว่าความรู้

เมื่อได้ยินคำว่า “ครู” ในความคิดของนักเรียนไทยนั้น คงเป็นภาพของหญิงวัยกลางคน ที่ใส่แว่นกลมตรงสันจมูก …

“กฎหมายปลาร้า” ส่งผลกระทบต่อธุรกิจปลาร้าพื้นบ้านต้นทุนต่ำ

   ปลาร้า หรือ ปลาแดก เป็นการนำปลามาหมักกับเกลือและข้าวคั่ว ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการทำปลาร้าและมีส …

ความต้องการจ้างงานใหม่ใน EEC (ปี 2562 – 2566)

   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ประมาณการว่าในระยะ ปี 2562 – 2566 จะมีตำ …