7 ข้อกฎหมายควรรู้ สร้างบ้านอย่างไรไม่ให้ผิด

   เคยรู้ไหมว่าการสร้างบ้านหรืออาคารก็มีกฎหมายกำหนด นั่นก็คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และไ …

“กฎหมายปลาร้า” ส่งผลกระทบต่อธุรกิจปลาร้าพื้นบ้านต้นทุนต่ำ

   ปลาร้า หรือ ปลาแดก เป็นการนำปลามาหมักกับเกลือและข้าวคั่ว ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการทำปลาร้าและมีส …