7 ข้อกฎหมายควรรู้ สร้างบ้านอย่างไรไม่ให้ผิด

   เคยรู้ไหมว่าการสร้างบ้านหรืออาคารก็มีกฎหมายกำหนด นั่นก็คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และไ …

“โอ้เอ๋ว” ขนมหวานหนึ่งเดียว ที่มีเฉพาะเมืองภูเก็ต

   เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่เมืองภูเก็ตแล้ว มักจะได้ยินคำว่า “มาภูเก็ต ต้องกินโอ้เอ๋ว” มันทำให้สงสัยทันที …