ผู้ป่วยติดเตียง

  ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2563 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร …

K6Y แรปเปอร์สายเลือดชลบุรีกับการทำเพลงแรปสะท้อนสังคมไทย

               “ความหวังที่ริบ …

บทความ “ผู้ชายกับการโดนคุกคามทางเพศ”

            “เป็นผู้ชายก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรปะ”   ประโยคนี้คุณเคยได้ยินหรือไม่ การคุกคามทางเพศในยุค …