7 ข้อกฎหมายควรรู้ สร้างบ้านอย่างไรไม่ให้ผิด

   เคยรู้ไหมว่าการสร้างบ้านหรืออาคารก็มีกฎหมายกำหนด นั่นก็คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และได้แก้ไขล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2558 ดังนั้นไม่ใช่แค่หน้าที่ของสถาปนิก ที่รับออกแบบบ้านเท่านั้นที่เป็นคนทราบข้อกฎหมายนี้ แต่เจ้าของบ้านเองก็ควรศึกษากฎหมายก่อนจะมีการสร้างบ้าน มีข้อห้ามใดบ้างที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดก่อนการสร้างบ้าน เราไปดูกันว่า 7 ข้อกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านนั้นมีอะไรบ้าง

#กฎหมายอาคาร #สร้างบ้านอย่างไรไม่ให้ผิด

ที่มา : กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

Visits: 299 | Today: 0 | Total: 68102