ความแตกต่างของชาเขียว

   ชาเขียว ถึงแม้จะมาจากต้นเดียวกันแต่เมื่อมีกระบวนการชงและการปลูกที่แตกต่างกันแล้ว ทำให้มีรสชาติ กลิ่น และราคา ที่แตกต่างกันเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจดื่มชาเขียว อินโฟกราฟิกนี้จึงจำแนกชาเขียวออกเป็น 7 ชนิด แยกความแตกต่างและราคา ของชาเขียว 100 กรัม โดย อ้างอิงจาก www.shizuokatea.com เมือง shizuoka ที่มีชื่อเสียงด้านชาเขียวในญี่ปุ่น

Visits: 100 | Today: 1 | Total: 58071